Wanneer u het evenement betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregel welke zijn opgesteld voor Guulke’s Lakeside Music Night 2023. Voor uw eigen en onze veiligheid! Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, dienen tijdens het evenement en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 • Tijdens Guulke’s Lakeside Music Night 2023 is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.
 • De Stichting Harmonie Nederweert Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen.
 • De Stichting Harmonie Nederweert Events is niet aansprakelijk voor geluidsniveaus die eventueel gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken.
 • Tijdens het evenement zullen foto & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden via diverse media. Iedereen die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Op de gehele locatie wordt toezicht gehouden door beveiligingspersoneel. Bij overtredingen etc. zal de politie in kennis worden gesteld.
 • Crowdsurfen en graffiti zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden om het podium te beklimmen.
 • Professionele foto-, film-, en opname apparatuur is niet toegestaan, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.
 • Glas, blik, plastic flessen worden bij de ingang ingenomen en niet geretourneerd.
 • Etenswaren worden bij de ingang ingenomen en niet geretourneerd.
 • Het is niet toegestaan (eigen) drank naar het evenement mee te nemen c.q. te nuttigen.
 • Vuurwerk, drugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen worden in beslag genomen en niet geretourneerd.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het evenement willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van gemaakte kosten.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen tijdens het Guulke’s Lakeside Music Night 2023.
 • Guulke’s Lakeside Music Night 2023 is volledig rookvrij.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen tijdens het evenement en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.
 • Op verzoek van Guulke’s Lakeside Music Night 2023 personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
 • Bij de ingang kan tascontrole plaatsvinden en kan gefouilleerd worden. Het niet naleven van het reglement zal verwijdering van het evenement tot gevolg hebben.
 • Verkochte consumptiebonnen zijn alleen geldig tijdens Guulke’s Lakeside Music Night 2023 en worden niet teruggenomen.
 • Guulke’s Lakeside Music Night 2023 wenst u een geweldig en gezellig evenement toe!