Maestro

Bart Smeets

Wat voor binding heb je met een harmonie?’, vroegen we Maestro Bart Smeets, die werkt bij Meerderweert (op basisschool De Tweesprong en de Zonnehof). Bart vertelt: ‘Harmonie roept bij mij een aantal dingen op: bijv. in harmonie, oftewel balans, zijn en op elkaar ingespeeld zijn (letterlijk en figuurlijk). Samen ben je in staat tot méér… En een harmonie is een kans voor kinderen om in de eigen omgeving met muziek aan de slag te gaan! Een harmonie verbindt, onderneemt en biedt ruimte voor talent. Het sluit in die zin ook goed aan waar wij als Meerderweert aandacht voor hebben.

Meerderweert zoekt ook de verbinding met de omgeving om ruimte te bieden voor en inhoud te geven aan een optimale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar.

"Een harmonie verbindt, onderneemt en biedt ruimte voor talent."

Als jonge jongen heb ik twee jaar klassiek gitaarles gehad,’ zegt Bart.

En nu mag de energieke Bart voor een grote harmonie gaan staan als Maestro. Hoe kijkt Bart hier tegenaan? ’We gaan het beleven! Dit is mijn levensmotto. Je weet niet hoe het eindigen zal. Daar kom je alleen achter als je het daadwerkelijk dóet!

Naast zijn werk zijn sporten, lekker eten en muziek (maken en luisteren) passies van Bart. ‘Als jonge jongen heb ik twee jaar klassiek gitaarles gehad,’ zegt Bart, ‘terwijl ik als doel had om elektrische gitaar te gaan spelen in een band. Na twee jaar ben ik gestopt: klassiek was niet mijn ding. Ik wilde ‘scheuren’! Ik ben wel altijd voor mezelf gitaar blijven spelen en ik heb met oud-collega’s een band gevormd. Ik kocht elektrische gitaar. Ik dacht: we zien wel of t wat wordt, ‘we gaan het beleven’! Ik doe het met veel plezier.

Bij het LakeSide Music Night-project ontmoet Bart veel mensen die veel enthousiasme en toewijding ergens in leggen, en dat maakt hem blij. Van positiviteit wordt hij vrolijk. Bart is er dan ook klaar voor om voor het orkest te gaan staan. ‘Ik wil ervan gaan genieten, ik wil het gaan beleven!

Maestro-teksten door: TEKSTkennis/Elke Nieskens